Asuntokaupan kuntotarkastukset

suurennuslasiEnnen kiinteistön ostamista tai myymistä, on järkevää selvittää rakennuksen kunto huolella. Hyvin suoritettu asuntokaupan kuntotarkastus palvelee aina sekä myyjää, että ostajaa. Vaikka myyjä onkin vastuussa myymästään kiinteistöstään, on vastuu - ja korvauskysymysten ratkominen jälkeenpäin usein hankalaa.

Asuntojen kuntotarkastuksesta on laadittu yleiset ohjeet. Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä -ohjeisto sisältää tilaussopimusmallin sekä tilaajan ohjeen ja suoritusohjeen, jotka on julkaistu Rakennustiedon LVI- ja KH-kortistoissa. Asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteisen toimintamallin avulla varmistetaan, että kuluttaja tietää mitä kuntotarkastuksen pitäisi sisältää. Ohjeissa kuvataan kuntotarkastuksen periaatteet, tilauskäytäntö, sisältö, tarkastuksessa käytettävät tekniset välineet ja raportointitapa.

Ohjeisto on tehty ensisijaisesti omakotitalon tarkastukseen, mutta se soveltuu hyvin myös erillis-, pari-, rivi- ja kerrostalohuoneistojen tarkastukseen. Kuntotarkastuksen ostajan kannattaa varmistaa tilausta tehdessään, että kuntotarkastus tehdään yleisten toimintaohjeiden mukaisesti.Tilaajan ohje kertoo tarkastuksen tilaajalle - tavallisimmin asunnon myyjälle - mistä kuntotarkastuksessa on kysymys, miten se tilataan ja mitä epävarmuustekijöitä siihen liittyy.

kirja AKK - Tilaajan ohje 
(napsauta nimeä ja dokumentti avautuu uuteen välilehteen)

Rakennustekniset kuntotutkimukset

stetoskooppiRakennusteknistä kuntotutkimusta voidaan tarvita kuntoarvion tai AKK:n jatkotoimenpiteenä silloin, kun silmämääräisillä menetelmillä ei ole pystytty tekemään luotettavia päätelmiä jonkin rakenneosan kunnosta. Kuntotutkimusta tarvitaan varsin usein myös pohjatiedoksi korjaussunnittelua varten.

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää pintojen alla olevat rakenteet ja niiden kunto. Kuntotutkimus voi sisältää joko koko kiinteistön kuntotutkimuksen tai se voi kohdistua yksittäiseen rakennusosaan tai osakokonaisuuteen. Kuntotutkimuksen laajuuden tarve määritetään tapauskohtaisesti. Kuntotutkimuksessa käytettäviä menetelmiä ovat mm:
- Lähtötilannekartoitus, tutkimussuunnitelman laatiminen
- Aistinvaraiset tarkastelut
- Riskianalyysit ja rakennusfysikaaliset tarkastelut
- Rakenneavaukset, rakenneselvitykset
- Näytteenotto
- Ilma- ja lämpövuotojen paikannukset
- Kosteus- ja olosuhdemittaukset
Kuntotutkimuksesta tehdään yleensä raportti, jossa on esitetty lähtötilanne, tutkimusmenetelmät, tutkimustulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset.

 Pientalojen tyypillisiä riskirakenteita eri vuosikymmeniltä on esitetty Kosteus- ja hometalkoiden sivuilla, kts. linkki.

 kirja Tutustu ja tunnista riskirakenteet 2012 
(napsauta nimeä ja dokumentti avautuu uuteen välilehteen)

Yhteystiedot