Page 1 - VSTT - AKK - Tilaajan ohje
P. 1
TILAAJAN OHJE

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ
Kuntotarkastusta asuntokaupan yhteydessä käsittelevät ohjekortit ovat:

 KH 90-00393, LVI 01 -10413, Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje.
 KH 90-00394, LVI 01-10414 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje.

Tämä ohje on tiivistelmä em. tilaajan ohjeesta.

KUNTOTARKASTUKSEN TAVOITEENA ON SAADA SELVITYS:
 rakennusteknisestä kunnosta
 korjaustarpeista
 vaurioriskeistä
 käyttöturvallisuusriskeistä
 terveysriskeistä
 toimenpide-ehdotuksista.

ASIAKIRJAT
Tilaaja hankkii saatavilla olevat, olennaiset kohdetta koskevat asiakirjat kuntotarkastajan käyttöön,
koska ne sisältävät tarkastuksen kannalta olennaista tietoa. Asiakirjoja ovat mm:

 pääpiirustukset (lupapiirustukset, myös muutos- ja laajennustöihin liittyvät piirustukset)
 pohjapiirrokset
 rakennepiirustukset ja työselostukset
 lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto ja sähköpiirustukset
 lopputarkastuspöytäkirjat
 huoltokirjat ja vastaavat
 aiemmat kuntoarviot
 vedeneristystarkastuspöytäkirjat
 selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
 öljysäiliön tarkastuspöytäkirja
 palotarkastusasiakirjat
 energiatodistus
 isännöitsijäntodistus.
   1   2