Page 2 - VSTT - AKK - Tilaajan ohje
P. 2
STATTELUT
Ennen kuntotarkastusta tai kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastaja tekee alku- haastattelun,
jossa selvitetään lähtötietoja tarkastukselle. Alkuhaastattelussa selvitetään mm. kohteen:

 omistusaika
 huolto-, vaurio- ja korjaushistoria
 tiedossa olevat vauriot tai epäilykset niistä
 tiedossa olevat tai suunnitellut korjaus- toimenpiteet
 märkätilojen kosteuden- ja vedeneristeiden olemassaolo
 poikkeavat hajuhavainnot ja niiden esiintymisajankohdat
 tuhoeläimet ja -hyönteiset
 talotekniset järjestelmät ja laitteet
 selvitys jätevesikaivojen tyhjennyksistä
 selvitys käyttöveden riittävyydestä ja laadusta
 selvitys savuhormien nuohouksesta.

YLEISET TOIMINTAOHJEET VALMISTAUTUESSA TARKASTUKSEEN
 sisätiloja ei tuuleteta
 huonetilojen ovet pidetään suljettuina
 suihku- ja pesutilojen pintoja ei kastella vuorokauteen
 ammeen ja lämminvesivaraajan alustojen tulee olla tarkastettavissa
 lattiakaivot puhdistetaan
 irtaimisto siirretään mahdollisuuksien mukaan niin, että tilat voi tarkastaa
 kaapit, joiden kautta kulkee vesijohtoja ja viemäreitä, tyhjennetään
 salaojien tarkastuskaivojen kannet kaivetaan esiin
 salaojien purkupaikka paikallistetaan ja huolehditaan, että putken pää on näkyvissä
 maanpinnan alla oleva ryömintätilan kulkuaukko kaivetaan esiin
 avataan kulkuluukut esimerkiksi ala- ja yläpohjaan
 varmistetaan, että yläpohjatilassa on kulkusillat tai vastaavat
 jos rakennuksessa tai kiinteistön alueella on jäte- ja käyttöveden käsittelylaitteistoja,
huolehditaan siitä, että laitteistojen kaivojen kannet ovat avattavissa
 tilaajan on ilmoitettava osakehuoneiston tarkastuksesta taloyhtiölle.
   1   2