Page 10 - VSTT - Tunnista ja tutki riskirakenne 2012
P. 10
NTALOJEN RISKIRAKENTEET 01G PUURAKENTEINEN VÄLISEINÄ
ERISTÄMÄTTÖMÄN ALALAATAN PÄÄLLÄ
Kuntotutkimusmenetelmät
Rakennenäytteiden otto

Rakenne- ja pinta näytteenottoa varten
joudutaan seinään avaamaan aukko.

Aukko seinässä Mikrobinäyte otetaan levyn alaosan pin-
nasta tai koko pala otetaan näytteeksi.

Rakennenäytteenotto

Näyte otetaan molemmin puolin kap- Rakennenäytteet pakataan ja lähetetään vastaanottavan
paletta. Näyte irroitetaan taltalla tms. laboratorion antamien ohjeiden mukaisesti. Lähettee-
välineellä puun pinnasta. seen on merkittävä mistä kohtaa/ -pinnoista mikrobi-
määritys on tehty. Kuntotutkijan on etsittävä rakenteista
ns. vertailunäytteenottopaikka.

1950 1980 2010 Jos seinässä on ( eriste ) villa otetaan
näyte villan alaosasta.

RAKENNUSAIKAKAUSI
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15