Page 3 - VSTT - Tunnista ja tutki riskirakenne 2012
P. 3
NTALOJEN RISKIRAKENTEET

Opetusdiat 2012

SAATTEEKSI ? Näytteiden oton ja tulkinnan tulee tapahtua Asumisterveysohjeen ja
Asumisterveysoppaan mukaisesti, kuntotutkimukset ja kosteus-mittausten
? Tämä opetusmateriaali palvelee ensisijaisesti kuntotutkimuksen opettajien tulkinta YM:n Ympäristöopas 28:n mukaisesti.
työkaluna, mutta sitä voidaan hyödyntää laajemminkin korjausrakennus-
alalla. ? Aineiston muokkaus vain tekijöiden luvalla.
? Opetusmateriaalissa olevista mahdollisista virheistä ja puutteista toivotaan
? Materiaali ei ole kuntotutkimusohje, vaan opetuksen apuväline
riskirakenteiden havainnollistamiseen ja tunnistamiseen. Aineiston osioita palautetta suoraan tekijöille osoitteeseen pera.heikkinen@savoraoy.com
voi käyttää myös erikseen. Opetusmateriaalin käyttäjä vastaa itse siitä, että ? Asialliset ja yksilöidyt korjausehdotukset huomioidaan seuraavan päivityk-
hän ymmärtää käyttämässään materiaalissa esitetyt asiat. Hän vastaa
käyttävänsä materiaalia vain niiltä osin, kuin se soveltuu käsiteltävissä sen yhteydessä.
olevaan aiheeseen/ opetussisältöön. ? Riskirakenteiden opetusmateriaalin on laatinut Pertti Heikkinen, Savora Oy

? Tässä esitetyt rakennetyypit eivät suinkaan ole aina vaurioituneet, mutta (asiantuntija) ja kuvituksen on toteuttanut graafikko Anssi Nousiainen
koska ne ovat vaurioitumisherkkiä, on ne syytä tutkia ja ryhtyä Grafical Oy.
toimenpiteisiin vaurioitumisen ennaltaehkäisemiseksi.
Lisätietoa / palautteet:
? Mikrobi- ja materiaalinäytteitä otetaan pääsääntöisesti silloin, kun vaurio ja
mikrobikasvusto eivät ole silmin havaittavia. Asumisterveysohjeen ja Pertti Heikkinen
Asumisterveysoppaan mukaan silmin havaittava mikrobikasvusto, jonka Puh. 0440 277 722
mikrobit tai aineenvaihduntatuotteet voivat päästä sisäilmaan, on pera.heikkinen@savoraoy.com
terveyshaitta ja vaurio on korjattava. Näytteitä on syytä ottaa myös silloin,
jos kyseessä on riitatapaus ja näytteet tarvitaan varmentamaan mikrobi- Grafical.fi
kasvuston olemassa olo.
MARKKINOINNIN VETOV O I M A A
? Tämä opetusmateriaali ei sovellu juristien riitojen todistelumateriaaliksi,
eikä se ole viranomaisohje mihinkään muuhunkaan tarkoitukseen. Samat
riskirakenteet löytyvät ympäristöoppaista 28 ja 29 vuodelta 1997.
   1   2   3   4   5   6   7   8