Page 7 - VSTT - Tunnista ja tutki riskirakenne 2012
P. 7
NTALOJEN RISKIRAKENTEET 01D PUURAKENTEINEN VÄLISEINÄ
ERISTÄMÄTTÖMÄN ALALAATAN PÄÄLLÄ
Kuntotutkimusmenetelmät
Kosteusmittaukset 15,0
Puurakenteen kosteusmittaus ”piikkimittaus”
15,0
Ensimmäinen mittaus jalkalistan takaa. Jos mit-
taustulos antaa aihetta jatkotoimiin, on seinään Puun kosteuden viitearvot ja homehtumisris-
tehtävä aukko ( noin A4-koko ) Katso DIA 01G. kit on esitetty Ympäristöministeriön ympäris-
töoppaassa 28.

Jos paino-% mittaus osoittaa alapuun olevan kuivalla alueella, ei
se takaa sitä etteikö alapuun ja betonin välissä ole mikrobi-
kasvustoa. Samoin seinäkotelon sisällä voi olla hometta.

1950 1980 2010 Mittausanturit n.2mm puun alapinnasta

Piikkianturi ei saa koskettaa betonipintaa, jos anturit kos-
kettavat betonia mittaustuloksesta tulee yleensä liian suuri!

RAKENNUSAIKAKAUSI
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12