Page 9 - VSTT - Tunnista ja tutki riskirakenne 2012
P. 9
anssi nousiainen & pertto heikkinen

PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET 01F PUURAKENTEINEN VÄLISEINÄ
ERISTÄMÄTTÖMÄN ALALAATAN PÄÄLLÄ
Kuntotutkimusmenetelmät
Kosteusmittaukset 70% T=18°CPuun kosteuden viitearvot ja homehtu-
Suhteellisen kosteuden mittaus
misriskit on esitetty Ympäristöminis-
70%
teriön ympäristöoppaassa 28.

Vertailumittaus seinän sisältä puoli- Alapuun yläpuolelta ilmatilasta tai
välistä seinää tai seinän yläosasta. eristeistä mitattu RH 70% T18°C
viittaa yleensä vaurioon alapuussa ja
sitä ympäröivissä levyissä.

HUOM! Mahdollinen alapuun alapin-
nan vaurio voi olla olemassa vaikka
suhteellisen kosteuden arvot olisi-
vatkin alle homehtumisriskin.

Mittarin anturi n.3-5mm:n etäisyydellä aluspuun päältä

Jos mitta-anturi on kiinni puun pinnassa voi tulla liian korkeita RH%-arvoja. Mittauksella saadaan arvot homehtumisriskin arviointia varten.

1950 1980 2010

RAKENNUSAIKAKAUSI
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14